Våra 5 lokala föreningar

HRF Kronoberg är en distriktsförening för 5 stycken lokala föreningar i länet. Dessa föreningar bedriver en aktiv påverkan på länets kommuner. Även i de kommuner vi inte har en egen förening försöker vi påverka på ett hörselsmart sätt. Föräldraföreningen för hörselskadade barn är en länsövergripande förening.

De kommuner som har lokal representation är:

Föräldraförening för hörselskadade barn i länet: