Om oss

HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Till oss är du välkommen om du till exempel har nedsatt hörsel, cochlea-implantat, Menières sjukdom, tinnitus, är vuxendöv, förälder eller om du är ljudöverkänslig. Du kan också bli medlem i vår förening om du är anhörig eller bara vill vara med och stötta vårt arbete för ett hörselsmart samhälle.

Målet för vårt gemensamma arbete är ett samhälle där landets över 1,5 miljon hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga på sina villkor.

Du stöder vårt arbete genom att bli medlem i någon av våra lokala föreningar.

PlusGironummer:  46 36 49-4

Välkommen som medlem!