Tips och råd från HRF Kalix

Kalix kommuns hörselinstuktör: Helena Östhagen Lakso tel 0923-65 000

Hörselteknik i Kalix: Ronnie Nordqvist 070-671 94 41

Hörcentralen: Kalix sjukhus 0923-76 000

Personligt ombud: Susanna Ossianson.Telefon: 0923-656 58, Mobil: 072-238 97 66

Fixartjänsten:Telefon: 0923-65628

Våra fixare

Behöver du hjälp med något som är svårt att utföra på grund av hög ålder eller funktionshinder? Vår ”fixare” ordnar det mesta: byter glödlampor, flyttar lampan i fönstret, ställer in sparken i förrådet, tar fram trädgårdsmöblerna eller sandar vid bron och postlådan vintertid. Han skottar inte gården, men om balkongen är full av snö eller om snön hänger ner över brotaket hjälper han gärna till. ”Fixaren” är en tjänst som Kalix kommun erbjuder gratis till alla som är i behov av den. Vid el- eller VVS-fel, hjälper han till med anvisning av firmor. Funktionen sköts i dag av Göran Westman, du når honom måndag-fredag 07.00—15.45 på telefon 0923-656 28. I samarbete med Räddningstjänsten fungerar fixartjänsten även måndag-fredag mellan kl 15.45—21.00 samt lördag och söndag mellan kl. 08.00—21.00. Anders Johansson, är en av brandmännen som är redo att rycka ut som fixare då Göran är ledig.Uppdrag som Räddningstjänsten utför under kvällstid och helg är insatser med ett säkerhetsperspektiv som till exempel skottning/sandning i anslutning till broar och balkonger, byte av glödlampor, byte batteri i brandvarnare med mera. Erbjudandet är begränsat till Kalix tätort samt Gammelgården, Innanbäcken, Grytnäs, Johannisberg, Vallen och Bredviken.