Om oss

Hörselskadades distrikt i Jönköpings län är en del av Hörselskadades Riksförbund, som är till för alla landets hörselskadade.

Distriktet är ett samarbetsforum för Hörselskadades föreningar i Jönköpings län. I länet finns f.n. 9 st. föreningar som lokalt arbetar för att stödja och ge gemen­skap till hörselskadade i respektive förenings verksamhetsområde. I någon förening finns även särskilda intressegrupper. För mer information om föreningarna hänvisar vi till deras kontaktpersoner/ordföranden.

Distriktets uppgift är att vara Hörselskadades kontaktyta mot landstinget och hörsel­vården, att stödja föreningarna i deras arbete samt att medverka till utbildning i förenings- och hörselfrågor. Vi vill verka för en god och rättvis hörselvård för alla hörselskadade oavsett om det gäller nedsatt hörsel, tinnitus, Menières sjukdom eller överkänslighet för ljud.

Vill du vara med och påverka politiker och andra som styr utvecklingen? Som medlem kan du aktivt driva frågor som intresserar och berör dig både lokalt och på riksnivå. Välkommen till oss i HRF!

Problem med hörseln?
Har du svårt att höra vad som sägs när flera samtalar?

Vi finns för dig
Vi vill möta dig som har hörselproblem och dela med oss av vår kundskap och erfarenheter.
Du kan få tips och råd som kan ge dig större trygghet.
Vi är HRF i Jönköpings län och våra lokalföreningar finns på flera platser runt om i Jönköpings län.

En mötesplats
Hos oss får du träffa andra som har samma behov som du. Du kan vidga dina vyer genom kurser, studiebesök, teater, bio och resor. Eller finna gemenskap kring friluftsliv och sport. På våra arrangemang eftersträvas god hörmiljö, med slinga  och skrivtolkning om så behövs. Det viktigaste är att umgås utan att hörselproblemet blir ett hinder.

Du väljer själv
Vi finns till hands när du behöver oss. Hos oss finns stora möjligheter att vara med och påverka vad ska vi göra och syssla med. Vi är öppna för nya tankar och idèer.

Ingenting är omöjligt!

Vill du ha vårt nyhetsbrev ”på örat”?

Missa inte och ta del av HRFs distrikts elektroniska nyhetsbrev ”På örat”. Skicka ett mail till oss att du vill ha nyhetsbrevet.