Styrelse

Du når oss på mail:   jonkopingslan@distrikt.hrf.se

________________________________________

Ordförande

Tommy Olausson, Jönköping (till årsmötet 2023)  

Sekreterare

Inger Mattsson, Tranås (till årsmötet 2024)  

Övriga styrelsen

Ulrika Nyman Lindgren, Västbo (till årsmötet 2023)  

Catharina Johansson, Sävsjö, (till årsmötet 2023)  

Sven Leek, Vetlanda (till årsmötet 2024)