Välkommen till HRF Hylte

Vi finns för dig och vill möta dig som har hörselproblem och dina anhöriga för utbyte av erfarenheter och kunskap.