Kategori: Nyheter
Datum: <time datetime="2021-03-03">3 mars 2021</time>

Verksamhetsåret 2020

Föräldraföreningen för hörselskadade barn i Kronoberg för verksamhetsåret 2020

Styrelsen för Föräldraföreningen för hörselskadade barn i Kronoberg, lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.

Organisation

Föräldraföreningen för hörselskadade barn i Kronoberg är en ideell förening som ingår i HRF Distrikt Kronoberg inom Hörselskadades Riksförbund. Föräldraföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Styrelse

Vår styrelse för verksamhetsåret 2020 har från årsmötet bestått av följande personer:

Ordförande                                                                       Maria Tjelander

Sekreterare                                                                      Ann Strömberg

Kassör                                                                                  Jakob Wilhelmsson

Webansvarig                                                                   Anna Grigoryan

Revisor                                                                                Bengt Nilsson

Ledamot                                                                             Sofia Hammarstedt

Ledamot och valberedning                                   Lena Johansson

Representant vid samråd                                      Ann Strömberg

Distriktets representant                                        Maria Tjelander

Distriktets representant                                        Anna Grigoryan

Medlemmar

Vid årets start hade föreningen 72 medlemmar och vid årets slut hade föreningen ökat sitt medlemsantal till 83 medlemmar.

Medlemsaktiviteter

Föräldraföreningen startade året med den årliga julgransplundringen som i år hölls på Kök 11 den 12 januari. Vi åt god mat och fick god fika efteråt. Vi hade tipsrunda med kluriga frågor som Ann och Krister Strömberg höll i. Vi hade också julklappslotteriet med många fina vinster. Anna Grigoryan erbjöd ansiktsmålning för de som ville. Milena Grigoryan informerade om sitt UF-projekt med snygga och smarta askar för hörapparater. Vi passade också på att fånga upp önskemål om kommande aktiviteter samt hade dialog med familjerna om upplevelsen av erbjudet stöd från hörselvården mm. Många familjer närvarade.

Årsmötet genomfördes 13 februari på restaurang An Viét i Växjö. Deltog gjorde 7 personer, samtliga från styrelsen. I samband med årsmötet avgick ordförande Monica Johnsson samt ledamot Maria Takman. Båda avtackades. Även revisorn avgick men då han ej närvarade vid mötet avtackades han efteråt. Vid årsmötet valdes en ny styrelse.

Nästa planerade aktivitet var Leos Lekland som tyvärr fick ställas in pga den rådande pandemin.

För året 2020 fanns planer på fler aktiviteter som tyvärr inte har kunnat genomföras pga pandemin.

Då vi inte kunnat anordna aktiviteter pga pandemin och då julgransplundringen inte skulle kunna genomföras som vanligt efter jul beslutade styrelsen om att ge medlemmarna en julklapp per familj. Julklappen skickades ut och landade i hemmen dagarna före jul. Julklappen bestod av presentkort på Akademibokhandeln. Där finns pyssel, spel, böcker mm som familjer kan samlas kring tillsammans.

Styrelsemöten

Under 2020 har styrelsen haft sammanlagt 4 styrelsemöten. Utöver dessa har delar av styrelsen träffats för att arbeta med olika saker såsom verksamhetsplan, ekonomi, ansökan av bidrag mm. Även årsmöte samt höstmöte har genomförts.

Styrelsearbete

Under 2020 har styrelsen jobbat med att skapa rutiner och en lathund för styrelsearbetet.

Alla mailutskick från föreningen går från föreningens mail. Mailen kollas av varje vecka.

Ordförande har hela året skickat ut månadsbrev med aktuell information till medlemmarna.

Övrig information från samrådsmöten, distriktet eller nyheter från HRF har skickats ut separat eller i månadsbrev.

Styrelsen har jobbat vidare med frågor om arkivering.

Styrelsen har också jobbat på att uppdatera både hemsidan samt Facebooksidan där webansvarig har gjort kontinuerliga uppdateringar.

Konferenser, studier, kurser

Kongressen som skulle ha varit i maj 2020 ställdes in pga den rådande pandemin. Kongressen kommer istället att ske under 2021. Inför Kongressen 2020 skickades en motion in från föreningen.

Samrådsmöten

Pga pandemin har inga samrådsmöten genomförts under året. Frågor från medlemmar som rör hörselvården har istället fått skickas in till regionens berörda verksamheter, vilket föreningen har gjort. Föreningen har fått svar vilka har skickats ut till föreningens medlemmar.

Distriktsmöten

Distriktets årsmöte samt styrelsemöte flyttades fram från våren till 24 oktober pga den rådande pandemin. Distriktsmötet hölls på Hjortsbergagården. I direkt anslutning till årsmötet hölls även styrelsemötet. Närvarade gjorde ordförande Maria Tjelander.

 

Slutord från ordförande

2020 har minst sagt varit ett annorlunda år. Världen har drabbats av en pandemi och mycket i vår vardag har styrts utifrån den under det gångna året, så även för Föräldraföreningen. Jag klev in i rollen som ordförande i samband med årsmötet då Monica avgick. Det skulle bli stora skor att fylla. Så efter årsmötet satte sig den nya styrelsen ner och började jobba med hur vi tillsammans skulle kunna fylla ut dessa skor. Vi har försökt jobba fram skriftliga rutiner och försökt få koll på olika forum för oss att kunna påverka i. Vi har kickat liv i föreningens mail igen där vi nu gör alla utskick och som som ni som medlemmar alltid kan vända er till vid frågor eller vid kommande anmälningar till aktiviteter. Vi har också försökt att hålla er medlemmar informerade om nyheter från HRF via månadsbreven samt genom uppdateringar på Facebook.

Under 2021 blickar vi ytterligare framåt och hoppas på att vi ska kunna ses igen och att vi får lära känna alla nya i Föreningen. Vi hoppas också på att kunna genomföra roliga aktiviteter under kommande år. Vi kommer även att försöka samverka med distriktet för att tillsammans bli starkare i frågor kring hörsel både i Regionen samt kommunerna.

Jag är tacksam för förtroendet och ser fram emot ännu ett år med er alla! Tack för att ni håller ut och håller i!

Växjö februari 2021

Maria Tjelander

Ordförande

 

 

 

Relaterade nyheter

  • Styrelsen vill önska alla en riktigt god jul och gott nytt år!!!
    Kategori: Nyheter
    Datum: <time datetime="2020-12-06">6 december 2020</time>

    Styrelsen vill önska alla en riktigt god jul och gott nytt år!!!

    Månadsbrev december 2020 Här kommer det sista månadsbrevet för 2020. Vi har minst sagt haft ett annorlunda år och ganska mycket blev inte riktigt som vi tänkte. Vi hann endast med julfesten samt årsmötet innan...