Välkommen till Familjeföreningen i Uppsala län

Vi är en förening bestående av föräldrar och barn med hörselnedsättning. Vårt mål är att vara en drivande kraft och mötespunkt för föräldrar och barn som vill utbyta erfarenheter och delta i olika aktiviteter och...