Om oss

Den 15 november  1957 starta Hörselfrämjandet  av Rutger Heyden ordf. Märta Heyden , Anna Glans Hanna-Brita Ringdahl och Dagmar Kristiansson årsavgiften fastställes till 5:.

HRF 15 år Thure Jönsson, Rutger Heyden,Hanna-Brita Ringdahl,Ella Bengtsson,Dagmar Kristiansson, Anna Glans och Elisabet Kennedy från Riksförbundet
HRF 25 år 1998 Ann-Margret Ekström ,Hanna-Brita Ringdahl ,Britt Åkesson, Annette Sjöstrand Ella Bengtsson Hedersledamot Dagmar Kristiansson

Orförande vad jag minns har varit

1957-  ?  Rutger Heyden

Ella Bengtsson

??     -1996  Marianne Hansson

1996-2006 Kalle Persson

2006- 2018  Sonja Nilsson

2018- 2022  Arnold Gustavsson

2022-              Per Ringdahl

1990 byta vi namn till Hörselskadades riksförbund

1992 börja vi få tolk