Kontakt

HRF Ängelholm
Ljungagårdsvägen 27
266 95 Munka-Ljungby

E-post angelholm@forening.hrf.se

Postgiro 610352-7

Styrelsen

Ordförande 

Per Ringdahl

0705538073

per@ringdahl.se

Kassör

Marie-Louise Stensson
enbart SMS 0709-687585
m.stensson@telia.com

Vice ordförande

Lennart Knutsson

lennartknutsson@hotmail.com

0707 975153

Övriga

Arnold Gustavsson
bjk003361@bjarenet.com
0702337059

Ann-Marie Sundin

Gunilla Sjölén

Studieansvarig

Gunilla Sjölén