Intressegruppen Västplantorna

Vid årsmötet 1-2 april 2017 övergick föreningen Västplantorna till att bli intressegruppen Västplantorna, en intressegrupp för alla er som väntar på CI, har CI och är anhörig till CI-bärare och som bor i de västra delarna av Sverige inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde.

Vår intressegrupp har för närvarande över 50 medlemmar men för att kunna påverka än mer behöver vi bli fler! Vi behöver helt enkelt just dig som väntar, som har, som är ny med CI, som är van med CI och har haft länge, för tillsammans blir vi starka! Tillsammans verkar vi för en jämlik CI-vård och ett hörselsmart samhälle för oss alla oavsett om vi har CI eller inte!

Vi välkomnar alltså just dig som vill hjälpa till att:

  • Fler ska få CI
  • Det inte ska behöva ta 20 år att få en ny processor
  • Att vuxna också ska kunna få två CI

Vårt påverkansarbete i Västplantorna rör sig på många plan, alltifrån HRF Västra Götalands styrelse till CI-teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till HRF:s förbundsstyrelse. Tillsammans med dig vill vi göra än mer och nå ännu längre!

Kom med du med nu idag! Du behöver vara medlem i HRF. Kontakta vår ledare
Harry Eriksson, E-post: vastplantorna@gmail.com
så är du med oss i vårt viktiga arbete!

Välkommen till oss!