Om oss

Hörselskadades förening i Västra Östergötland jobbar för att underlätta för dig med hörselnedsättning. Detta gör vi både genom att erbjuda aktiviteter och stöd till våra medlemmar, men också genom att sprida information ut i samhället.

Hörselskadades Riksförbund arbetar för att skapa ett tillgängligt samhälle för alla hörselskadade. Tillsammans jobbar vi för ett hörselsmart samhälle.

HRF Västra Östergötland riktar sig till dig som upplever hörselproblem, är hörselskadad eller är anhörig till hörselskadad och som bor i någon av kommunerna Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm eller Ödeshög.

Hörselskador kan se mycket olika ut, och verksamheter berör därför bland annat:

  • Hörselnedsättning
  • Cochlea Implantat
  • Att vara förälder till hörselskadade barn
  • Att vara yrkesverksam med hörselskada
  • Ljudkänslighet
  • Menière
  • Tinnitus

Föreningen är till för dig som har nedsatt hörsel och vill ha tips och råd i frågor om hörsel och hörselteknik. Våra aktiviteter ger möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Föräldrar till barn med hörselnedsättning och andra anhöriga är självklart också mycket välkomna.

Föreningens verksamhet:

Föreningen vill främja ett ljudvänligare samhälle och informera om hörsel och hörselteknik. Detta gör vi bland annat genom att anordna föredrag, studiecirklar och korttidsutbildningar. Till exempel för att stödja användningen av hörseltekniska hjälpmedel. Vi arbetar aktivt med kontroll och trimning av hörselslingor. Dessutom anordnar vi tematräffar och studiebesök för medlemmar.

HRF Västra Östergötland ingår i distrikt HRF Östergötland som i sin tur är en del av Hörselskadades Riksförbund. Kontoret för HRF Västra Östergötland finns i Motala, då det fn inte finns någon lokal representation i övriga städer

I en kommun finnas ett råd för funktionshinderfrågor med ledamöter från föreningarna och våra politiker, tjänstemän träffas flera gånger om året. Där utbyts information om vad som är bra och mindre bra för funktionshindrade i kommunen ex. hörselfrågor som är viktigt för oss hörselskadade men också rörelsehinder när vi ska leva i ett samhälle lika för alla! Har du frågor och synpunkter som Du vill föra fram gällande din kommun, hör av dig till oss!

Skicka gärna din fråga via mail till vastarostergotland@hrf.se eller använd någon av följande e-postadresser beroende på var du bor, dvs  motala@hrf.se vadstena@hrf.se mjolby@hrf.se boxholm@hrf.se odeshog@hrf.se

VÄLKOMNA TILL HRF OCH ALLA VÅRA AKTIVITETER

F.N ANVÄNDS  FÖRENINGSHUSET VÄTTERSOL I  VARAMON I MOTALA SOM PRIMÄR TRÄFFPUNKT DÅ VI SAKNAR LOKAL REPRESENTATION I DE ÖVRIGA STÄDERNA

KONTAKT
Har DU frågor eller vill anmäla DIG till våra aktiviteter, slå en signal till
Solvig (Sekr): 070-52 30 947 eller Stefan (ordf): 0730-43 62 00

Vi finns på Vindarnas väg 1, 591 72 MOTALA
Där köper DU också hörapparatsbatterier för 30 kronor.
Vill du nå oss på specifik tid. Slå en signal!

Adress hemsida: https://hrf.se/vastra-ostergotland

Titta gärna in också på distriktets hemsida HRF Östergötland, https://hrf.se/ostergotland/

Välkommen att kontakta oss i HRF Västra Östergötaland