Nyheter från HRF Värmland

Hrf. Distrikt Värmland har tillsatt en arbetsgrupp för utbildning, strategi och utvecklingsarbete. I gruppen ingår Helena Jonasson, Karlstad, Stig Rann, Arvika och Gunnar Hjerdt Bengtsson, Torsby. En enkät har genomförts och den håller nu på att bearbetas. Den kommer att behandlas under kommande styrelsemöten och delges då via protokoll från dessa möten. Planer finns på att arrangera en studiedag med målsättning att formulera första steget till ett långsiktigt handlingsprogram med fokus på sociala aspekter. Insatsen ska göras tillsammans med ABF och med lämplig resursperson. En rapport med slutsatser och rekommendationer bör vara klar till Årsmötet i Filipstad den 9 april 2017.