Kontakt

Varaföreningens styrelse fr.o.m. 2021017

Du kan vända dig till någon av oss om du har frågor om
ditt medlemskap eller våra aktiviteter i föreningen men
också om du behöver råd eller stöd i hörselfrågor.

Ordförande:
Eva Löfquist Beglert,
eva.lofquistbeglert@gmail.com,
0739-971387
Ledamot Distriktsstyrelsen/AU
Studieorganisatör Skaraborg

Sekreterare:
Barbro Johansson,
barbroingemarjo@telia.com,
0706-402906

Kassör:
Ulrica Grahn,
ulricagrahn@gmail.com,
0739-597448

Ledamöter:
Mona Mogart
mona.mogart@telia.com,
0739-430003

Jan-Olof Orrefelt
janneorrefelt@gmail.com,
0720-013046

Lennart Orwell
leorvara1@hotmail.se,
0722-329581