Styrelsemöte

Styrelsen kallas till styrelsemöte i HSO-lokalen i Tanumshede måndagen den 15 maj kl. 18,00.