Om oss

Vi jobbar för

Vi arbetar därför bland annat för fler t-slingor och god akustik i allmänna och publika lokaler. Vi arbeta för förebyggande av hörselskador samt för god hörselvård för hörselskadade. Vi ser till att våra medlemmar får kunskap och inflytande inom funktions rätt. Lika så kunskap om sin funktionsnedsättning, inom hörsel. Och hur man kan använda tekniken. Vi har studiecirklar i bland annat om mobiltelefoner användning och Ipad/ läsplattor. Vi ser till att kulturen kan nå våra medlemmar. Vi har uppsökande verksamhet mot unga via skolor. Och äldre på träffpunkter. På bibliotek informera allmänheten om vår verksamhet och hörsel.

Studier och kultur

Vi har Mobiltelefon cirkel och datakunskap, för att ge ökad delaktighet för våra medlemmar i samhällssituationer. Bokcafé/ bokcirkel och utflykter för att sprida, kultur och miljöer. Studiecirkel i ”Tecken med stöd”, som hjälpmedel i samtals situationer och där med delaktighet. Vi har medlemsmöten med olika programinslag efter medlemmarnas behov och önskemål, kulturprogram, bjuder in olika aktörer som jobbar med hörselverksamhet, julbord.

Projekt och möten

Vi har olika projektet som tar upp aktuella teman och frågor, som medlemmarna vill. På våra träffar och möten har vi alltid s.k. skrivtolkar med som skriver det som sägs och projekterar det på en filmduk.

Inflytande i Samhället

Vi i föreningen är med i Solna Funktionsråd och Sundbybergs funktionsråd samt Regionens (fd Landstingets) Trafikförvaltningen, , Resursgrupp Tillgänglighet och Trafikverkets regionala råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning (RTAF).
Vi är också med i Handikapp alliansen i Solna Sundbyberg,
Vi finns på västra vägen 9d i Solna där vi har våra träffar och möten, men också via Facebook, Mejl.

hrf.solna.sundbyberg@gmail.com
På Facebook hittar du oss som Hörselskadades förening i Solna Sundbyberg.

Vi är en politiskt, religiöst och kommersiellt obunden ideell förening.