Om oss

Välkommen till Södertälje

Denna förening är riktad till dig som är hemmahörande i Södertälje med omnejd, och vill ha en aktiv verksamhet för hörselskadade med bland annat följande arrangemang: föreläsningar, underhållning, museibesök, utflykter, studiecirklar om intresse finns om tinnitus, menière, ljudöverkänslighet och teckenspråk.

Vi har ett kansli som är öppet för batteriköp och enklare service på Din hörapparat (byte av filter, slang), onsdagar och fredagar kl 10-13. Då kan man även umgås med andra medlemmar över en kopp kaffe.

Vill Du nå oss på kansliet per telefon för mer information, så går det bra att ringa just på onsdagar och fredagar på telefon 072-541 18 20, övrig tid med hänvisning på telefonsvarare eller e-mail: sodertalje@förening.hrf.se

Som medlem i vår förening får du följande:

  • Medlemsbladet KRINGELSLINGAN med kvartalets programutbud.
  • Förbundstidningen Auris med värdefull information om nya forskningsrön för hörselskadade såsom tekniska nyheter, debatt m.m.
  • Batterier och tillbehör kan köpas på kansliet till rabatterade priser.
 
Styrelsens ledamöter 2023: Hans Domeij, Doris Blomster , Börje Sjöblom, Sven-Erik Lindström, Gunnel Lindström

Medlemsavgift 300 kr. Välkommen som medlem i HRF!

Om föreningen

1961 bildades lokalföreningen Hörselfrämjandet i Södertälje med omnejd. Sedan 1990 heter riksförbundet , Hörselskadades Riksförbund(HRF), varför lokalföreningen också bytte namn till Hörselskadades förening i Södertälje.

HRF-lokalförening i Södertälje har idag 182 medlemmar (juli 2023)

Org.nr:815600-4536

Plusgiro:590315-8