Kontakt

Expedition
Besöksadress: (Kyrkbrogatan 10 A)
Mobil 072-555 21 15
e-post pitea@hrf.se   

Måndag-fredag 08-14.00
Lunch 12-1300

Styrelsen

Ordförande
Gunnar Lönnberg 070-679 09 45
e-post gunnar.lonnberg@skol.lulea.se

Vice Ordförande
Anders Berg 072-225 51 67
e-post anbepi55@gmail.com

Monica Nyman-Björklund 073-833 92 89
e-post quean52@gmail.com

Kassör
Eivor Lidström 070-371 22 01

Sekreterare
Gunnar Lönnberg
070-679 09 45
e-post gulonn@hotmail.com

Ledamot
Ulf Olson 070-390 06 78
e-post ulf.olson@hotmail.se

Ledamot
Irene Hedqvist
076-822 89 90/076-766 89 92

Ersättare
Ing-Mari Grönlund
070-312 93 66