Plats: Skellefteå

  Utbildning

Datum:
Från: <time datetime="2022-09-30">30 september 2022</time> - Till: <time datetime="2022-10-01">1 oktober 2022</time>
Tid:
Från: kl. <time datetime="10:00">10.00</time> - Till: kl. <time datetime="14:30">14.30</time>

   Medlefors Folkhögskola

HRF:s prioriterade områden 2022–2025 med fokus på ”Hörselvård att lita på” och ett hörselsmart arbetsliv