Syskonen Elsy, Harry och Henrik Johanssons stiftelse

Stiftelsens ändamål ska vara att stödja:

  • Synskadade och hörselskadade personer i Ångermanland, företrädesvis bosatta i Örnsköldsviks kommun.
  • Sjukhuspersonal på ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis verksamma inom Örnsköldsvik, för utbildning och förkovran.
  • Forskning, informationsgivning samt utbildning inom områden som underlättar syn- och hörselskadades livssituation.
  • I undantagsfall inköp av sjukvårdsutrustning till ögon-öronavdelningarna inom sjukvården, företrädesvis inom Örnsköldsvik kommun.
  • Stiftelsen stödjer endast verksamhet som är politiskt och religiöst obunden.

From 2017 tar vi löpande in ansökningar under hela året. Vid mötet i december beaktar vi ansökningar som kommit in tom 15:e november

 

 

handelsbanken.se/ansokstipendium