Om oss

Vi är en del av Hörselskadades Riksförbund (HRF). Målet för vårt gemensamma arbete är ett samhälle där landets över en miljon hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga på sina villkor.

Hörselskadades distrikt i Örebro län startades den 14 april 1971 i Örebro av de tre föreningarna i Örebro, Karlskoga/Degerfors och Hallsberg. Under åren har 3 nya föreningar tillkommit. Dessa är Kumla, Lekeberg och Askersund.

Vår uppgift

Det är att fungera som hörselskadades kontaktyta mot landstinget och hörselvården, att stödja föreningarna i deras arbete samt att medverka till utbildning i förenings- och hörselfrågor. Vi vill verka för en god och rättvis hörselvård för alla hörselskadade oavsett om det gäller nedsatt hörsel, tinnitus, Menières sjukdom eller överkänslighet för ljud.

Vill du också vara med och påverka?

Som medlem får du träffa andra hörselskadade och aktivt driva frågor som intresserar dig både lokalt och på riksnivå. Du stödjer vårt gemensamma arbete för bättre villkor och får chansen att möta politiker och andra som styr utvecklingen i samhället.

Välkommen som medlem i HRF!

  • Infobladet

    Infobladet

    Vi ger ut information till våra medlemmar i länets lokalföreningar. Hämta ditt exemplar för att få veta mer om våra aktiviteter.