Stipendium

Medlemmar i Hörselskadades förening i Örebro kan söka stipendium för kurser, resor, konferenser, forskning och annat som främjar den/de hörselskadade.

Föreningen har fått en donation som gjort det möjligt att instifta stipendiet. Högst två stipendier utdelas per år. Maximalt belopp är 5000 kr per stipendium. Ansökan ska vara skriftlig. I ansökan ska anges för vilken aktivitet/verksamhet som stipendiet sökes, önskat belopp och tidsplan. Stipendiat förväntas inkomma med rapport över hur stipendiet disponerats.

Stadgar för Stipendium (pdf)

Reviderad 2020-02-24

 

Ansökan senast
den 31 mars till:

Hörselskadades förening i Örebro
Mellringevägen 120 B
703 53 Örebro