2018.11.29 Medlemsmöte med Tommy Nilsson

Medlemsmöte 29 november

Anita hälsade 24 medlemmar välkomna till årets julfest. Hon uttryckte glädje över att så många hade kommit. Tommy Nilsson (Sverigevandraren) hälsades speciellt välkommen.

Vi började med landgång varefter Tommy Nilsson berättade och visade bilder från vårt vackra Blekinge.Han började med att berätta att han har haft en stort antal yrken som brevbärare, elevassistent, handledare,   tidningsbud,  frilandsjournalist och redaktör för Blekingepostens taltidning för synskadade.

Genom 24.000 tusen mil till fots och och 74.000 mil på cykel har han lärt känna Sverige och många av dess innevånare ordentligt. Det har också blivit över 200.000 diabilder i hans bildarkiv. Han har också skrivit att antal böcker från sina vandringar. Sedan 1984 är han ute och föreläser i hela landet om sina vandringar. Hittills har han besökt långt över 300 platser i Sverige från Smygehuk till Treriksröset.

Han skulle idag berätta och visa bilder från ”Vårt vackra Blekinge” som han beskriver som Sveriges trädgård. Ingen kan väl säga emot honom efter det att han under en knapp timme gått igenom hela länet och visat vidsträckta bokskogar, natursköna parker och sjöar, härliga badplatser, kyrkor med anor från medeltiden, minnesstenar över bemärkta personer från länet, Europas längsta gång-och cykelbro, marint museum och slutligen Kungsholms fort. En timme där garanterat ingen somnade.

Text: Kerstin Andréasson