Kontakt

Så här kontaktar du oss i HRF Olofström

Ordförande
Anita Sandberg
Telefon: 0454- 485 74
Mobiltelefon: 0702- 75 83 38

Vice ordförande
Ingrid Ravemyr
Telefon 073-9141181
Epost: ingrid.ravemyr@icloud.com

Sekreterare
Kerstin Andréasson
Mobiltelefon: 0703- 66 70 38
Epost: kerstin.andreasson38@gmail.com

Vice sekreterare
Vakant

Unga Hörselskadade
Nils-Åke Nielsen
Telefon: 0454- 77 04 55
Mobil: 0722- 19 76 76
E-post: nilsakenielsen@yahoo.se

Kassör och lotteriföreståndare
Ingrid Ravemyr
Telefon 073-9141181
Epost: ingrid.ravemyr@icloud.com

Studieorganisatör
Vakant

Tinnitus
Lars Jäverbrant
Telefon: 0454- 414 49
E-post: lars.javerbrant@gmail.com

Deltag och visa ditt engagemang för HRF

BATTERIFÖRSÄLJNING
Batterier finns att köpa hos Anita för 25:- . Ring 0454-48574 innan Du kommer.