2018.09.27 Medlemsmöte med information om demens

Kerstin började med att hälsa alla välkomna och vände sig speciellt till dagens föreläsare, demenssjuksköterska Lotta Karlsson , musikern Kristin Ericsson och Nils Henmyr som berättade om sin broschyr. Vår nyanställde, Amon Anagrius på distriktets kansli, blev också presenterad. Vidare informerades om att vi inte längre kan vara i våra gamla lokaler men att resten av höstens möten kommer att hållas på Hembygdsgården i Jämshög. Första mötet där blir den 25 oktober då äldrevårdschefen Ingela Collén berättar om äldrevården i Olofström.

 

  Lotta Karlsson

 

Glömska handlar om normalt åldrande och inte om att vi håller på att drabbas av demens. Vi behöver längre tid för att våra tankar skall komma fram till hjärnan vilket kompenseras av att vi har längre erfarenhet och kan därför fatta kloka beslut. Äldre kommer ihåg stora sammanhang men glömmer detaljer. Viktigt att äldre ej stressar. Vi måste prata med oss själva om att ta det lugnt.
Minnet håller ihop hela vårt liv. Korttidsminnet har en begränsad kapacitet på ungefär 30 sekunder.Procedurminnet handlar om färdigheter vi en gång lärt oss t.ex att cyckla. Semantiskt minne är vårt uppslagsverk från allt vi lärt oss i skolan. Episodiskt minne handlar om stora händelser ex. Estoniakatastrofen och World Trade center. Prospektivt minne handlar om förmågan att minnas framtida händelser ex.vart man är på väg så man inte plötsligt hamnar i Karlshamn när man skulle till Kristianstad.
Demens är att samlingsnamn på många sjukdomar. Den kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken del av hjärnana som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor.

Alzheimeres sjukdom har viss ärftlighet och kvinnor drabbas oftare än män. Förändrad tidsuppfattning, svårt att finna ord och oföretagsamhet kan vara tidiga tecken. Vid vasculär demens kan man minska risk att drabbas av genom att hålla sig i form. Högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom liksom viss yrkesexponering är riskfaktorer. Tidig fas: man förlägger saker, får svårt att organisera och planera. Mellanfas: ökad minnesförlust, svårt att t.ex brygga kaffe eller öppna låset i dörren. Tillståndet varierar från dag till dag från pigg till nästan deppig.
Man kan drabbas av tillfälliga förvirringstillstånd vid större trauman som benbrott med sjukhusbesök. Vet plötsligt inte var man är eller varit. En del läkemedel kan också ligga bakom liksom byte av bostad. Är ej demens.
Lotta Karlsson kommer hem för utredning om man misstänker att man börjat bli dement.

Efter kaffet sjöng och spelade Kristin Eriksson både kända och okända melodier vilket belönades med rejäla applåder.

  Kristin Eriksson

 

Nils Henmyr berättade kortfattat om sin broschyr. Den beskriver både vad vi sysslar med i Olofström och på distriktsnivå och kommer att framställas i plånboksformat vilket gör den lätt att ha med och visa för att försöka värva medlemmar.
Eftermiddagen avslutades med lottdragning och att Kerstin tackade mötesdeltagarna för visat intresse och en uppmaning att köra försiktigt hem.