Årsmöte 2021

Digitalt årsmöte 29 april.
HRF-distrikt i Norrbotten genomförde årsmötet digitalt pga.pandemin.

Trots att nya tekniken kräver en viss förkunskaper lyckade 13 ombud runt om i Norrbotten ansluta sig till årsmöte.
Totalt deltog 23 personer.

Nya styrelsen består av:
Ordförande Ritva Tamminen Luleå, Kassör Gunnar Lönnberg Piteå, sekreterare Marianne Morin Kalix, övriga ledamöter: Bengt Svanberg Luleå, Elin Larsson Kalix,Ulla-Britt Jonsson Gällivare, Ann-Marie Falk Gällivare
suppleanter: Sven Holmqvist Jokkmokk och Kerstin Isaksson Boden.
Revisorer: Berith Drugge Överkalix, Eivor Lidström Piteå och revisorsersättare Stig Rönnbäck Piteå.

Valberedningen Bo Svedlund Haparanda.
Förslag till styrelsen att utse två valberedare.
Att föreningarna skickar in nomineringar på valberedningskandidater till styrelsen.

Avslutning.
Ordföranden tackade skrivtolkarna, valberedning, ombud, gäst och styrelsen för ett annorlunda årsmöte, som vi genomfört digitalt via Zoom.