Om oss

Hörselskadades förening i Lerum är en ideell och partipolitisk obunden förening för hörselskadade och andra som stöder dess arbete. Föreningen bildades 1988. Föreningens verksamhet har en social sida och en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna möten och utflykter, till den intressepolitiska att bevaka hörselfrågor i kommuner och regionen.

Hörselskadades förening i Lerums mål är övergripande för föreningens arbete och är detsamma som som för hela förbundet, nämligen att –
HRF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med följande ändamål:

 • att tillvarata hörselskadades intressen samt våra medborgerliga fri- och rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden
 • att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskadekunskap och fungerande kommunikation
 • att genom verksamhet på alla nivåer i organisationen ge förutsättningar för social gemenskap
 • att initiera och stödja sådan forskning och utveckling som tillvaratar våra intressen
 • att aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss
 • att vid behov ekonomiskt stödja barn, ungdomar och vuxna
 • att verka för att förebygga hörselskador
 • att samverka med andra organisationer som arbetar för funktionshindrades intressen, såväl inom som utom landet.

Några goda skäl att vara medlem i HRF Lerum

 • I HRF Lerum skall alla med olika slags hörselskador känna sig välkomna och kunna vara med på våra aktiviteter
 • Vi arbetar aktivt för ett hörselvänligt samhälle i Lerums kommun, både för god akustik och teleslingor i alla samlingslokaler.
 • Vi har hörselhjälpare som kan hjälpa till med enklare felsökning av Din hörapparat med slangbyte eller kan ge Dig tips och råd.
 • Vi säljer färska hörbatterier till bra priser.
 • Vi arbetar för att all personal i omsorgen har en bra kunskap om att höra dåligt på äldre dar samt ett bra hörselbemötande.
 • Vi arbetar för att få en kommunal Hörsel- och syninstruktör på heltid.