Nyheter från HRF Lerum

Datakurs startar den 8 oktober kl 1300 i Tingshuset. Alla som har anmält intresse är välkomna.