Shiba – Svenska hörselskadade med invandrarbakgrund

Vi är en grupp hörselskadade personer som har invandrarbakgrund. Vi kallar oss Shiba som står för Svenska hörselskadade med invandrarbakgrund, och gruppen bildades 1999.

Vi alla kommer från olika länder men vi har ett som är gemensamt för oss. Vi är hörselskadade! Vi har i Sverige mött en ny kultur och ett nytt språk som inte alltid är så lätt för oss hörselskadade.

Vi vill skapa ett forum för människor som är hörselskadade med invandrarbakgrund där vi kan diskutera kring våra erfarenheter och upplevelser i samhället, arbetslivet och hemmet. Vi vill också ge stöd genom att informera om olika saker, det kan t ex gälla utbildning, arbetslivet, hörselhjälpmedel.

Vi har träffar där vi pratar, får information och utbyter erfarenheter. Genom SHIBAs träffar kan du hitta nya vänner som har samma erfarenheter som du – vet hur det är att vara hörselskadad!

Shiba vilande

Shiba är tyvärr vilande, men du är välkommen driva den vidare om du vill. Vi söker en ny kontaktperson.

Om du är intresserad, så skicka ett mejl till hyvis@hrf.se.