Om oss

Antalet hörselskadade i Sverige ökar och är idag över 1,5 miljoner.  Föreningen i Helsingborg bildades i början av 1930-talet och har idag 89 medlemmar i varierande ålder, varav många är yrkesverksamma.

HRF Helsingborg bevakar och driver hörsel-frågor i Helsingborgs kommun. Vi är medlem i DHS  (De Handikappades Samarbets-organisation) och har våra medlemsmöten i deras lokaler i Ringstorpsgården på Kurirgatan 1.  Kom med du också och träffa andra i din egen situation och hjälp till att påverka för en bättre tillgänglighet för oss alla! Anhöriga är alltid välkomna att deltaga!

HRF i Helsingborg m.o.n. är en förening för hörselskadade, vuxendöva, CI-bärare, tinnitus-/Menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner!  Om du vill vara med och arbeta för fler hörselslingor, eller andra intressepolitiska frågor, så hör av dig. Ju fler som engagerar sig, desto mer kan vi åstadkomma.  Vi har nära samarbete med bland andra Funktionsrätt SKÅNE,  samt med auktoriserade audionommottagningar och Öronspecialister i Helsingborg.  Hos oss träffar Du människor som vet vad det innebär att höra dåligt, att ha tinnitus etc. eller att vara anhörig till någon med dessa problem.

Vi grundar verksamheten på medlemmarnas olika behov och träffas på olika sätt.  Vi utbyter värdefulla erfarenheter med varandra och upplever en gemenskap.  Kunskap är viktigt och det vill vi förmedla genom föreläsningar, studiecirklar mm.

Medlemskap
Ju fler medlemmar vi är, desto större tyngd kan vi ställa bakom våra krav.  HRF:s medlemsavgift är 300 kronor/år eller 25 kronor per månad (fr. o m det datum Du blir medlem).  Endast 75 kronor för familjemedlemskap.   Alla medlemmar får tidningen Auris och har tillgång till HRFs olika rabatter och förmåner.  För frågor och ansökan gå in på www.hrf.se/medlem