Kontakt

HRF Hörselskadades förening i Falun
Promenaden 29D
791 71 Falun
Föreningens e-post: Falun@forening.HRF.se  kansli 023-269 70
Vår Facebook :   HRF Falun

Ordförande
Barbro Ödlund                 odlan@live.se

Kassör
Sture Högosta                 Sture.Hogosta@gmail.com

Sekreterare

Bo Ahnberg                      Bo_Ahnberg@yahoo.se

Styrelseledamöter

Torsten Ibring                 TorstenIbring@gmail.com

Lena Montelius               Lena.Montelius@gmail.com

Styrelsen: Torsten Ibring, Barbro Ödlund, Bo Ahnberg, Lena Montelius, Sture Högosta