Kontakt

HRF Hörselskadades förening i Falun
Promenaden 29D
791 71 Falun
Föreningens e-post: Falun@forening.HRF.se  kansli 023-269 70

Ordförande
Barbro Ödlund                 odlan@live.se

Kassör
Sture Högosta                  hogosta@bredband.net

Sekreterare

Bo Ahnberg                      Bo_Ahnberg@yahoo.se

Styrelseledamöter
Lars Westerlund              law2008@live.se

Lena Montelius               LenaMontelius@gmail.com