Kontakt

Vårt kansli finns i Borlänge

HRF Dalarna
Klöverstigen 10 C
784 51 Borlänge
E-post: hrf.dalarna@gmail.com
Tel:070-263 84 64

Informatörer och föreläsare
Anita Skagerud
Tel:070-263 84 64

Bernt-Eric, ”Wille”, Spelbacken
Tel: 070-249 76 06

Ordförande Björn Sonesson
E-post: bjornsonesson@gmail.com