Om oss

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som är hörselskadad med anhöriga eller vänner och som bor i Norrtälje kommun.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som är hörselskadad med anhöriga eller vänner och som bor i Norrtälje kommun. Föreningen bildades den 5.e oktober 1968 vid ett upplysningsmöte i Rödakorsgården Norrtälje.

Föreningen hade under 2019 ca. 80 medlemmar.

Vi är en del av Hörselskadades Riksförbund (HRF). Vår verksamhet utgår från HRF:s vision om att alla hörselskadade i samhället skall kunna leva och verka med full tillgänglighet och jämlikhet.

Föreningen arbetar för:

  • att tillvarata hörselskadades intressen i samhället.
  • att genom upplysningsverksamhet söka förebygga hörselskador samt sprida kunskap om hörselskadades möjligheter och rättigheter i samhället.
  • att hjälpa, stödja och bryta den eventuella isolering som en hörselnedsättning kan leda till.
  • att full tillgänglighet i samhället uppnås även för hörselskadade.

Vi ordnar med:

  • föredrag om hörseltekniska och medicinska rön, hjälpmedelsinformation mm.
  • föredrag om hörseltekniska och medicinska rön, hjälpmedelsinformation mm.
  • olika kurser och studiecirklar i ämnen som TSS (tecken som stöd), tinnitus mm.
  • aktiviteter av olika slag såsom underhållning med sång och musik, bildvisning mm.
  • bussutflykter allt efter medlemmarnas önskemål.

Våra sammankomster har vi vanligtvis i lokalen på Roslagens sjukhus (ROS), Hamnvägen 12.  Till alla sammankomster beställer vi skrivtolkning. Vi har också tillgång till teleslinga i lokalen. Var ligger ROS? Se på karta

Du är varmt välkommen till våra sammankomster!

Har du frågor om medlemskap mm, kontakta gärna
Britt-Marie Åhman (Se nedan)

Stöd vår förening – bli medlem du också!

Medlemsavgift 300 kr/år, familjemedlem betalar 75:-
Bankgiro 360-7603

Kontaktperson
Britt-Marie Åhman (ordförande)
E-post: norrtalje@forening.se

 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade.

Ge en gåva
Tack vare ditt stöd kan HRF arbeta för bättre villkor för alla hörselskadade.