Plats: Kristianstad

Bridge

Datum:
Från: <time datetime="2024-02-01">1 februari 2024</time> - Till: <time datetime="2024-05-31">31 maj 2024</time>

Vi tänker spela bridge även i år.
Platsen är föreningslokalen på Kulltorpet, Ällingavägen 24.
Är du intresserad och vill veta mer vänder du dig direkt till
Ingrid Malm: Tel. el. sms 073-047 99 94