Om oss

Vår vision är att ha ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Hörselskadades förening i Eskilstuna är hörselskadades intresseorganisation i Eskilstuna. Vi är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med ändamål:

  • att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra mänskliga rättigheter genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden
  • att genom förenings-, informations-, kultur- och bildningsverksamhet verka för ökad hörselkunskap och fungerande kommunikation
  • att genom HRF:s förbund aktivt medverka i den internationella utvecklingen inom områden som berör oss
  • att söka förebygga hörselskador samt samverka med andra organisationer som arbeter handikappades intressen såväl inom som utom landets gränser.

Vårt arbete
Vi är en förening där alla är välkomna, oavsett om du har nedsatt hörsel, cochlea-implantat, Menières sjukdom, tinnitus, är vuxendöv, är ljudöverkänslig, anhörig eller förälder till ett hörselskadat barn. Föreningens ambition är att skapa bättre förutsättningar för att de ca 10 000 hörselskadade i Eskilstuna kommun ska ha likvärdiga möjligheter som normalhörande, och kunna medverka i och få ta del av den service och övriga tjänster som vår kommun erbjuder. Vi har ett lokalt engagemang och vi har aktiviteter för dig som vill träffa andra med hörselnedsättning och vi vill stärka dig genom att hålla dig uppdaterad med aktuell information om lokala hörselfrågor. Vi har vår lokal centralt i Eskilstuna. Eleonoragatan 18 som vi även brukar kalla för E18. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mera!

Föreningen tillhör HRF-distriktet i Södermanland och samverkar med sex andra föreningar i länsövergripande gemensamma frågor. Exempelvis i landstingsfrågor, hörselvården men även i arbetsmarknadsfrågor. Vår huvudsakliga uppgift är att tillgodose medlemmarnas intresse men även att informera och sprida kunskap om hörselskador och dess konsekvenser. Vi ordnar informationsträffar för såväl medlemmar som allmänhet. Genom HRF:s representation det kommunala Rådet för funktionshindersfrågor (RFF) försöker vi påverka kommunen att tillgodose hörselskadades behov på olika områden. Vi samverkar med ESOF (Eskilstunas samarbetsorganisation för funtionshindersfrågor) samt ABF (Arbetarnas bildningsförbund) i Eskilstuna.

Medlemskap
Är du intresserad av att få bli medlem hos oss eller vill du veta mera om hur vi arbetar? Välkommen att kontakta någon från vår styrelse. Du hittar oss under fliken kontakt. Du kan också bli medlem i HRF genom att fylla i vårt formulär på webben, här.